Home → PO DCA

PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE
 • Pentru mai multe informaţii despre Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) vă invităm să vizitaţi site-ul www.fonduriadministratie.ro
CE finanţează acest Program Operaţional?
 • studierea şi dezvoltarea aspectelor privind reforma avansată, precum şi managementul cunoaşterii si folosirea tehnologiilor inovative în administraţie;
 • studii şi cercetări privind experienţele de reformă ale administraţiei locale din alte state membre;
 • managementul reformei, inclusiv furnizarea de echipamente pentru reformarea structurilor de management;
 • asistenţa tehnică pentru elaborarea de strategii privind informatizarea instituţională;
 • asistenţa tehnică pentru planurile de formare profesională;
 • training-ul şi asistenţa tehnică pentru sprijinul receptării bunelor practici;
 • studiile pentru dezvoltarea sistemelor informatice pentru sprijinul activităţilor de monitorizare şi evaluare.
CINE poate obţine finanţare în cadrul acestui Program Operaţional?
 • administraţia centrală şi locală;
 • instituţiile de învăţământ superior, în parteneriat cu autorităţile publice;
 • organizaţiile neguvernamentale cu activitate relevantă în administraţie, în parteneriat cu autorităţile publice.